LOGIK 

Piotr Kijeński - doradca gospodarczy

Działalność gospodarcza, bez względu na jej rozmiary, formę prawną czy branżę, wymaga od Przedsiębiorców i Menedżerów coraz bardziej wyrafinowanych i nowoczesnych technik postępowania. Powstają nowe możliwości prawne, rynkowe, finansowe, zktórych warto korzystać. Są wśród nich elementy wymagające głębokich studiów i drobiazgowych analiz oraz stosownego dystansu i obiektywizmu w ocenie gospodarczych zdarzeń.  Doświadczenie, wiedza i talent Przedsiębiorców i Menedżerów, dla dobra ich interesów, powinna być skoncentrowana w głównych nurtach biznesu, a specjalistyczne, niezbędne w ich funkcjonowaniu wspomaganie, powierza się doradcom.